Det siger andre

 ”Novo Nordisk har Danmarks største interne patentfunktion med afdelinger i USA, Kina og Indien. Af og til benytter Novo Nordisk også eksterne patentrådgivere. Flemming Wittrup er efter min mening en af de bedste danske patentrådgivere. Jeg kan anbefale Flemming som en person, der formår at udfordre opfindere således, at det fører til den bedst mulige patentbeskyttelse af deres innovation.”

Lars Kellberg
Corporate Vice President
Chief Patent Counsel
Novo Nordisk A/S

Jeg har arbejdet sammen med Flemming Wittrup om LEGOs opfindelser i over 20 år. Flemming har en sjælden evne til at fokusere på en teknisk problemstilling, til hhv at præcisere og udvide de gjorte opfindelser samt til at gøre det forståeligt for både ledelsen og medarbejdere. Flemming har ligeledes været en rigtig god partner i drøftelserne om de praktiske aspekter i LEGOs patentstrategi. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Flemming.

Jørgen Bruhn
Fhv. Direktør
LEGO Futura

Jeg har i en årrække haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Flemming, senest i et udviklingsprojekt med vores patentkonsulenter. Flemmings gribende formidlingsevne har sammen med hans, på den ene side enestående forretningsforståelse i forhold til klient / konsulent relationer og, på den anden side, hans forståelse af menneskers reaktionsmønstre, ændret vores patentkonsulenters interaktioner med vores klienter, så vi idag stort set altid formår at etablere blomstrende klient / konsulentforhold.

Hans C. Nielsen
Seniorpartner, civilingeniør
Leder for Zacco MEK patentafdeling