Rådgivning

Det siger folk om Cremans rådgivning

Innovationsrådgivning, LEGO

Vi valgte at blive hos det patentbureau, som LEGO havde arbejdet sammen med i mere end 50 år, ikke mindst på grund af Flemming Wittrup’s faglige kompetencer og personlige engagement. Det gjorde vi til trods for, at vi I LEGO’s Immaterialretsgruppe gennemførte en stor evaluering af vore eksterne IP- samabejdspartnere, hvor vi bl.a. testede og sammenlignede pris og kvalitet med en gruppe potentielle nye internationale samarbejdspartnere.

Brian SørensenAdvokat, Leder af LEGO’s Immaterialretsgruppe 1996-1999

Patentrådgivning, LEGO

Jeg har gennem knap 25 år arbejdet sammen med Flemming Wittrup i hans egenskab af ekstern ansvarlig for LEGO’s internationale patentportefølje. Specielt vil jeg gerne fremhæve Flemmings evner til at foreslå nye angrebsvinkler i stituationer, hvor de gængse metoder ikke virkede, og på den måde styrke LEGOs patenter – alt imens patentjuraen naturligvis blev overholdt.

Steen Juhl PetersenLEGO JURIS

Personlig Coaching

Persontypeanalysen  JBTA var for mig personligt en stor gevinst. Men kunderelationerne bliver for alvor først styrket, når man træner Creman’s spørgeteknik i kombination med den salgsteori, som vi også lærte på kurset. Så kan man nemlig gennemføre en effektiv behovsafdækning, og med den in mente kan vi lave en præsentation af løsningsforslag, som bedst passer på kundens behov og persontype.

Carsten MeyerCivil Ingeniør