Er du i direktionen / bestyrelsen?

Kender du de her udfordringer

Skal vi innovere radikalt eller skal vi købe os til det ?

Er det en udfodring at innovere uden at pengene løber løbsk?

Hvor trækker vi grænsen for radikal innovation ?

Hvordan vil det nye EU patent påvirke vores marked ?

Skal vi give vores ildsjæle særbehandling ? – og hvordan ?

Skal vi ansætte vores egen innovations/patentansvarlige ?

Det får du ud af Creman

Bedre risikovurdering ved en innovationsproces (bedre ROI)

Revurdering af virksomhedens  strategi for innovation/patent

Succes for Tech-Trans projekter

Bedre udnyttelse af forskning

En Strategi for motivering / fastholdelse af ildsjæle

Effektiv strategisk patentpolitik

Rekrutering af en ansvarlig leder af innovation / patenter