Kurser

Helt nyudviklet IT-værktøj til opfølgning!

Hør mere om kurser, persontypeanalyser og Cremans eget udviklede IT-værktøj til opfølgning uforpligtende:

Tlf. +45 27858020 eller info@creman.dk

Ellers læs mere om hvad folk siger om Creman…

Jeg har været på mange salgsrelaterede kurser, med det er første gang jeg er blevet præsenteret for et brugbart værktøj i forbindelse med samarbejdsrelationer konsulent og kunde imellem

Steffen Karshøj HjedsPartner, Patent Attorney

Cremans kursus gav mig en ny indsigt i, hvor vigtigt det er at forstå betydningen af og baggrunden for forskellige persontypers måder at interagere på. Alle burde have del i denne indsigt, som vil være af uvurderlig betydning for såvel ens professionelle som private liv.

Lau Lund OlsenPatentrådgiver, Civilingeniør

På Cremans kursus har jeg bl.a. lært om forskellige psykologiske typer. Det har været super relevant i mit daglige arbejde i teknikkens grænseland, hvor kunden sjældent har erkendt hverken behov eller muligheder for at fremtidssikre sin forretning. Hér har personforståelsen været et aktiv, der sparer ressourcer.

Kim HedegaardPatentkonsulent

Persontypeanalysen JBTA var for mig  personligt en stor gevinst. Men kunderelationerne bliver for alvor først styrket, når man træner Creman’s spørgeteknik i kombination med den salgsteori, som vi også lærte på kurset. Så kan man nemlig gennemføre en effektiv behovsafdækning, og med den in mente kan vi lave en præsentation af løsningsforslag, som bedst passer på kundens behov og persontype

Carsten MeyerCivilingeniør